Tiokasin Ghosthorse & Ebbot Lundberg

Kvällen kommer bjuda på musik av en liten ensemble med bl.a. Tiokasin på Dakota-flöjt och Ebbot Lundberg på diverse instrument. Den grafiska profilen andas spänning mellan en känd och folkkär svenskartist och en ur-indian från USA.